איתור יורשים

כאשר אדם נפטר והותיר צוואה, עזבונו מחולק בין היורשים בהתאם להוראות שניתנו בצוואתו. אך כאשר אדם נפטר ולא הותיר צוואה, זהות יורשיו ואופן חלוקת עזבונו נקבעים עפ"י חוק הירושה. בשני המקרים, על מנת לחלק את עזבון המנוח יש צורך לאתר את כל היורשים הזכאים לו, בין אם מכורח הצוואה ובין אם מכורח חוק הירושה. ובפרט כאשר לא ידוע מי הם אותם יורשים, כאשר לא ידוע האם קיימים יורשים נוספים על אילו הידועים, ו/או כשישנם יורשים שאינם מודעים לזכויותיהם בעיזבון.

יודגש שכאשר מנוח אינו מותיר אחריו צוואה, או שצוואתו פגומה, בכדי להוציא לפועל את צו הירושה, יוטל על יורשיו הידועים להוכיח כי אין יורשים נוספים הקודמים להם בסדר הירושה, או שעשו כל מאמץ סביר בכדי לאתר יורשים נוספים. הנחיה זו מתייחסת הן למצבים בהם אין ידיעה האם קיימים יורשים נוספים, והן למצבים בהם ידוע על יורשים נוספים אולם לא ידוע האם הם בין החיים.

איך מתבצע איתור יורשים?
איתור יורשים נערך ביוזמת משרד עו"ד המתמחה בדיני ירושה או ביוזמת האפוטרופוס הכללי, ומבוצע בפועל על ידי גנאולוג, (חוקר המתמחה באיתור קשרים משפחתיים), הבודק האם קיימים יורשים חוקיים, ו/או חוקר פרטי המאתר את היורשים, בארץ או בעולם. כאשר אין בידי האפוטרופוס הכללי ידיעה האם קיימים יורשים, או כשיש ספק האם קיימים יורשים נוספים, נדרשת חוות דעת של גנאולוג מוסמך המהווה עד מומחה מטעם בית המשפט

מה עושים במקרה בו לא אותרו יורשים בכלל?
כאשר לא אותר אף יורש לעיזבון, נכסי העיזבון מועברים לניהולו של האפוטרופוס הכללי השומר עליהם למשך תקופה של עד 15 שנים. בתום התקופה, ובתנאי שלא הופיע אף יורש הזכאי לעיזבון, העיזבון יעבור למדינה שתשתמש בו למטרותיה. במקרה בו יופיע יורש לאחר שנכסי העיזבון הועברו למדינה, המדינה תעניק לו את נכסי העזבון או את שווים.

איתור יורשים – ייצוג במשרדנו
איתור יורשים לצורך חלוקת עיזבון מהווה סוגיה מורכבת בתחום דיני המשפחה והירושה, והטיפול בנושא מצריך ידע וניסיון רב של עורך הדין המייצג. למשרדנו הצלחות רבות בייצוג בתיקי ירושה בהם נדרש הליך של איתור יורשים, ולעו"ד שרי וייס גם הסמכה מקצועית כגנאלוגית.

באחד התיקים בהם טיפלנו ייצגנו לקוחה שדודה, בעל הצרכים המיוחדים, נמסר בילדותו לאימוץ לאחות של אימו, הלא היא דודתו. לימים הדוד הלך לעולמו, והיה צריך להוכיח מיהם יורשיו – האם אחייניותיו (בנות אחיו) בלבד, או שמא היה מדובר באימוץ כדין, אשר מוביל לכך שיהיו יורשים נוספים מצד אביו המאמץ של הדוד המנוח. מאחר והאימוץ נערך בסמוך לקום המדינה, היה קושי באיתור מסמכי האימוץ, שנדרשו על מנת לקבוע מי הם יורשי המנוח. לאחר פניה לגנאולוג התברר כי למנוח הייתה אחות נוספת, אשר הותירה צאצאים וללקוחה ולאחיותיה לא היה מידע אודותיה. עוד התברר שמצד האב לא אותרו כלל יורשים. לכן, לאחר דיונים ממושכים מול האפוטרופוס הכללי, בית המשפט הכריע שהירושה תחולק בין הלקוחה, אחיותיה וצאצאי הדודה שאותרה.

 משרדנו מתמחה בצוואות וירושות לרבות איתור יורשים
למידע נוסף ולתיאום פגישה פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

פוסטים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו, כולם

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה

חובותיו של האפוטרופוס

עם קבלת מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט, נדרש ומצופה מהאפוטרופוס הממונה לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה כאפוטרופוס (או בקיצור "אשל"א")אשל"א, בהתאם לעקרונות כלליים, וחלות

שלח לנו הודעה