אפוטרופסות

עו"ד שרי וייס  מתמחה בעריכת בקשות למינוי אפוטרופוס, בקשות למינוי תומך בקבלת וכן עריכת ייפוי כוח מתמשך.

לעו"ד שרי וייס ניסיון רב בכל הנוגע לבקשות למינוי אפוטרופוס, בקשות למינוי תומך בקבלת החלטות ובייפוי כח מתמשך.

ניסיון זה נרכש במסגרת עבדותה של עו"ד שרי וייס במשרד אפוטרופוס הכללי, שם שימשה שעורכת דין במהמחלקה המשפטית.

"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ה– 1965". הוא החוק במסגרתו מפורטות החלופות הקיימות לצורך מתן סיוע לאדם שאינו מסוגל לדאוג לצרכיו בכוחות עצמו. בשנת 2018 תוקן חוק זה וזאת על מנת מזער ככל הניתן שלילת חירותו של אדם. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בין היתר דן בשאלה מיהו אדם שאינו כשיר משפטית, וכיצד יש לנהוג במקרה כזה

אפוטרופוס מונה למי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, כפי שמפורט בסעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות:

33. (א) בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס

(1) לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולידין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27, או הוגבלה לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן;

(2) לקטיןבנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29;

(3) לפסולידין;

(4) לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו;

(5) לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו;

(6) לעובר.

(ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

קיימים 3 סוגים של אפוטרופסות:

  • אפוטרופוס לגוףאשר תפקידו הוא בקבלת החלטות רפואיות האדם שמונה לו אפוטרופוס.
  • אפוטרופוס לרכושקבלת החלטות בדבר ניהול רכושו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
  • אפוטרופוס לדיןמינוי עו"ד חיצוני על ידי בית המשפט והסיוע המשפטי. תפקידו להביע עמדה בדבר מצבו המשפטי של אדם  וזכויותיו במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים בעניינו.

הגוף האמון על פיקוח על אפוטרופוסים הוא האפוטרופוס הכללי., אך הפיקוח יהיה על אפוטרופוסים לרכוש, ועליהם בלבד. עם קבלת צו מינוי אפוטרופוס מבית המשפט יש לפעול להגשת דו"ח כספי שנקרא "פָּרְטָה", וכן אחת לשנה יש להגיש דו"חות כספיים. על הדו"חות המפרטים הכנסות אל מול הוצאות ומאפשרות פיקוח על רכושו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

תוכלו לפנות למשרדנו בכל שאלה בנוגע למינוי אפוטרופוס, השקעת כספים, מכירת נכסים של אנשים שמונה להם אפוטרופוס.

כמו כן, ניתן לפנות למשרדנו בנוגע לחלופות הקיימות להליך האפוטרופסות, כגון תומך בקבלת החלטות, הנחיות מקדימות, הבעה מרצון וייפוי כח וזאת על מנת להתאים לכל אחד את סוג המינוי המתאים ביותר עבורו.

אהבתם? שתפו את הכתבה >