ארבעה סוגי צוואות

סוגי צוואות

חוק הירושה תשכ"ה 1965 מגדיר ארבעה סוגי צוואות שלהן תוקף משפטי:
צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה שבעל פה.

צוואה בכתב יד
בסוג זה של צוואה המוריש מנסח את האופן בו ברצונו שרכושו יחולק לאחר מותו, כותב את הוראותיו בכתב ידו וחותם על גבי הצוואה. כמו כן חובה לציין על גבי הצוואה את תאריך כתיבתה.

יודגש שאין חובה לערוך את הצוואה הכתובה בנוכחות עדים ו / או עורך דין, אולם למרות זאת מומלץ כן להסתייע בעורך דין בעל ניסיון בעריכת צוואות, כיוון שלאחר מות המוריש הצוואה תיבדק, ובמידה ויתגלו בה שגיאות ופגמים טכניים או מהותיים, היא עלולה להיפסל.

צוואה בפני עדים
זוהי צוואה בכתב, הניתנת בפני שני עדים כשירים לדין שאינם נמנים על הנהנים מהצוואה (היורשים או בני זוגם). העדים חותמים על גבי הצוואה ומאשרים בכך כי המצווה הביע בפניהם את רצונו שזו תהיה צוואתו. צוואה בפני עדים הינה שכיחה מאוד ובכדי להבטיח את תקפותה יש להקפיד על עמידה בנהלים המשפטיים המחייבים, הקבועים בחוק הירושה.

צוואה בפני רשות
סוג זה של צוואה מאפשר למצווה להביא את רצונו באשר לאופן חלוקת רכושו לאחר מותו, בפני גורמים משפטיים המוגדרים בחוק לרבות נוטריון, בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. צוואה בפני הרשות יכולה להינתן בכתב או בעל פה, ולאחר מסירתה לרשות ורישומה, באם ניתנה בע"פ, יוקרא תוכנה בקול, בפני המצווה, ולאחר הסכמתו, הצוואה תחתם על ידי הגורם המשפטי בפניו הובאה

צוואה בעל פה
חוק הירושה מכיר בצוואה הניתנת בעל פה רק בנסיבות חריגות של "שכיב מרע" מצב בו המצווה על ערש דווי או רואה את עצמו כנמצא על ערש דווי. צוואה בעל פה ניתנת בנוכחות שני עדים ועליהם להעלות בהקדם האפשרי את הצוואה על הכתב ולהפקידה בידי הרשם לענייני ירושה. במדיה והמצווה נותר בחיים למעלה מחודש מתאריך מתן הצוואה, הצוואה בטלה

עריכת צוואה והתנגדות לצוואהייצוג במשרדנו
למשרדנו ניסיון עשיר ורב שנים בעריכת כל סוגי הצוואות וכן בהגשת התנגדויות לצוואות ובהגנה על קיומן.

משרדנו מתמחה בתחום הצוואות והירושות
לייעוץ בנושא צוואות פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

פוסטים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו, כולם

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה

חובותיו של האפוטרופוס

עם קבלת מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט, נדרש ומצופה מהאפוטרופוס הממונה לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה כאפוטרופוס (או בקיצור "אשל"א")אשל"א, בהתאם לעקרונות כלליים, וחלות

שלח לנו הודעה