ירושה

ירושה

חוק הירושה עבר שינויים רבים מאז חוקק ב1965 והתיקון האחרון בחוק הירושה היה בשנת 2017 החוק קובע את זכויות היורשים , מי היורשים כיצד עושים צוואה ועוד הוראות רבות הקשורות ליורשים לצוואה לעזבון ועוד.

החוק קובע כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו." הוראה זו דרושה כדי להעביר את העזבון ליורשים. העזבון אינו עובר אוטומטית אלא יש צורך בצו ירושה שמוציא רשם הירושה או צו קיום צוואה .

החוק קובע מי הם היורשים: "היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה."

חוק הירושה קובע כי: כל ילד של המוריש יורש אותו גם אם הוריו לא היו נשואים : "לענין זכויות הירושה של ילד אין נפקא מינה אם בשעת לידתו היו הוריו נשואים זה לזה, ואם לא." אולם "מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת." אינו יורש את המנוח.אם יש לעזבון חובות והיורשים אינם רוצים להיות חשופים לכן רשאי יורש "להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה." אפשר גם להסתלק לטובת יורש אחר כלומר לוותר על חלק מהירושה לטובת קרוב כגון אם או אח . החוק קובע כי "אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש."

השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ