האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי מי אתה?

לעו"ד שרי וייס ניסיון רב בכל הנוגע לדיני ירושה ואפוטרופסות והתנהלות מול האפוטרופוס הכללי.

ניסיון זה נרכש במסגרת עבדותה של עו"ד שרי וייס במשרד אפוטרופוס הכללי, שם שימשה כעורכת דין במחלקה המשפטית.

כל אדם במדינת ישראל ייאלץ לפגוש את האפוטרופוס הכללי במהלך חייו, בין אם הוא מודע למפגש ובין אם לא במודע.

האפוטרופוס הכללי , הוא למעשה אגף במשרד המשפטים הפועל בשני כובעים:

האחדכמפקח על אפוטרופוסים לרכוש.

השניכבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה בכל הנוגע לדיני ירושה ועיזבונות.

בתפקידו של האפוטרופוס הכללי כמפקח על אפוטרופוסים, הוא מפעיל בין היתר את מחלקת פיקוח והמחלקה המשפטית העובדות בשיתוף פעולה וזאת לצורך מעקב אחר קבלת דיווחים כספיים מטעם האפוטרופוסים. כאשר אפוטרופוס אינו מגיש דיווחים כספיים הוא חשוף לתביעות ולקנסות אישיים. לצורך כך ניתן לקבל הכוונה וייעוץ מסודר בכל הנוגע לתפקידו של האפוטרופוס הכללי.

כפי שציינו, הכובע הנוסף תחתיו פועל האפוטרופוס הכלליהוא כב"כ היועמ"ש בכל הנוגע לדיני ירושה ועיזבונות. כלומר, כל הבקשות לצווי ירושה או צווי קיום צוואה המוגשות הן לרשם לענייני ירושה והן לבתי הדין הרבניים, מועברות למתן תגובתו של ב"כ היועמ"ש באפוטרופוס הכללי.

במקרים מסויימים, בהם למשל ישנו הקדש ציבורי או שחלק מהיורשים לא ידועים או בגדר נעדריםהאפוטרופוס הכללי ייאלץ להתערב בבקשות ולדון בהם ולעיתים אף לנהל את חלקם של אותם יורשים שאינם ידועים.

מומלץ לפנות לעו"ד שיש לו הניסיון והידע להתנהלות מול גוף ממשלתי, כמו האפוטרופוס הככלי. זאת לצורך ניהול נכון ומניעת תסכולים מיותרים הכרוכים בפניה לגופים ממשלתיים.

פוסטים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו, כולם

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה

חובותיו של האפוטרופוס

עם קבלת מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט, נדרש ומצופה מהאפוטרופוס הממונה לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה כאפוטרופוס (או בקיצור "אשל"א")אשל"א, בהתאם לעקרונות כלליים, וחלות

שלח לנו הודעה