הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים

כאשר אדם הולך לעולמו יורשיו זכאים לרשת אותו  בין אם על פי צוואה, או בהיעדר צוואהעל פי דין. בכל אחד מהמקרים הללו רשאים היורשים לשנות את אופן חלוקת העיזבון ביניהם, כרצונם. זאת לעומת אופן החלוקה המגיע להם על פי צו הירושה או צו קיום הצוואה.

שיקולי מס בחלוקת עיזבון
המניע העיקרי לעריכת שינויים באופן חלוקת העיזבון הוא שיקולי חיסכון במס שבח, מס רכישה והיטל השבחה. זאת כיון שבשונה מעסקאות העברת נכסים רגילות, עסקאות העברת נכסים בין יורשים אינן חייבות במסהזכאות תקפה אך ורק כול עוד העיזבון לא חולק.

הדרך לביצוע שינויים אלו היא באמצעות הסדר חלוקת עיזבון הנערך בין היורשים, או באמצעות הסתלקות של יורשים מהירושה. ההסדר, הנערך לרוב כהסכם בכתב, אינו חייב להתייחס לכול היורשים ולכל נכסי העיזבון, ואין כל דרישה לאזן את חלוקת העיזבון החדשה בין היורשים באופן שוויוני, או להשוותה ליחס החלוקה שנקבע בדין או בצוואת המנוח.
בכדי שהיורשים לא יחויבו במס בגין חלקם בעיזבון, חשוב מאוד להקפיד שהסכם חלוקת העיזבון לא יכלול כספים ונכסים שמקורם מחוץ לעיזבון.

יודגש שלאחר חלוקת העיזבון, עסקאות העברות רכוש בין היורשים נחשבות כעסקאות מקרקעין החייבות במס, ולכן החשיבות הרבה בהיוועצות בעורך דין המתמחה בצוואות וירושות, עוד לפני חלוקת העיזבון.

כיצד נערך הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים?

לאחר מות המוריש יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לקבלת צו ירושה ו/או צו קיום צוואה. עם קבלת הצווים ניתן לערוך הסכם חלוקת עיזבון, ולאחר שהיורשים חותמים עליו יש להגישו, בצירוף צו הירושה ו/או צו קיום הצוואה המקורי, לרשויות הרלבנטיות – לצורך רישום המקרקעין וחלוקת העיזבון.
הסכם חלוקת העיזבון נכנס לתוקף עם חתימת כלל היורשים עליו, ואין צורך לאשרו בבית משפט, אלא במקרים מסויימים.

הסכם חלוקת עיזבון בין יורשיםייצוג במשרדנו
הסכם חלוקת עיזבון הנערך בין היורשים יכול לחסוך להם סכומי כסף משמעותיים וגם לשחרר אותם מהצורך לנהל את נכסי העיזבון במשותף.
על מנת למקסם את הטבות המס ולתת מענה מיטבי לצרכי היורשים מומלץ להיעזר בעריכת ההסכם, בעורך דין המתמחה בצוואות הבקי גם בפן המיסויי ובתכנון מס.

למשרדנו ניסיון בעריכת הסכמי חלוקת עיזבון בין יורשים, תוך ראיית טובת הצדדים ומזעור חבויות המס

למשרדנו התמחות בתחום הצוואות והירושות
וניסיון רב בעריכת הסכמי חלוקת עיזבון בין יורשים.

למידע נוסף ולתיאום פגישה פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

פוסטים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו, כולם

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה

חובותיו של האפוטרופוס

עם קבלת מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט, נדרש ומצופה מהאפוטרופוס הממונה לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה כאפוטרופוס (או בקיצור "אשל"א")אשל"א, בהתאם לעקרונות כלליים, וחלות

שלח לנו הודעה