התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

בכדי להוציא צוואה לפועל, יש להגיש לרשם הירושות בקשה לקבלת צו קיום צוואה. לאחר שהבקשה מפורסמת בציבור, כנדרש בחוק, ניתן להתנגד להוצאת צו קיום הצוואה, או להגיש תביעה לביטולה.

מי רשאי להגיש התנגדות לביצוע צוואה ומתי יש לעשות זאת?
עפ"י סעיף 67 לחוק הירושה כל אדם המעוניין בכך רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה.
את ההתנגדות ניתן להגיש לאחר שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, וכל עוד הצו עדיין לא ניתן. עם הגשת ההתנגדות, תיק הבקשה מועבר לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שידון ויכריע בעניין קיום הצוואה.
במקרה בו כבר ניתן צו קיום ירושה על ידי הרשם, הצו מקבל תוקף של פסק דין, ואז ניתן להתנגד לצוואה על ידי תביעה לביטול צו קיום הצוואה.

לרוב המתנגדים לצוואה יהיו קרובי משפחתו של המנוח הרואים עצמם כמקופחים על ידי הוראות הצוואה, ולעיתים תכופות הסיבה להתנגדותם תהיה סתירה בין הצוואה להבטחה שניתנה להם על ידי המצווה. 

החוק והפסיקה מייחסים חשיבות עליונה לכיבוד רצונו של המצווה ולכן, בכדי שההתנגדות לביצוע הצוואה תתקבל, יש להוכיח כי התקיימו נסיבות המוגדרות בחוק כעילות לביטול צוואה, שעיקרן: 

  • המנוח ערך צוואה מאוחרת יותר המבטלת את הצוואה שעבורה הוגשה בקשה לצו קיום צוואה.
  • אי כשרות לצוות – כלומר המצווה, בעת עריכת הצוואה, לא היה כשיר לערוך אותה ולמעשה הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח
  • בצוואה נפלו פגמים מהותיים שהיו גורמים לאדם הסביר להתבלבל או לשגות בפירוש כוונת המצווה
  • הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת על המצווה – לחץ, איום אונס או תרמית.
  • מעורבות בצוואה – אחד או יותר מהיורשים (הזוכים) המופיעים בצוואה, השתתף בעריכתה או שהיה עד בזמן שהיא נחתמה
  • צוואה שביצועה אינו חוקי, אינו מוסרי או בלתי אפשרי

איך מגישים בקשה להתנגדות לצוואה?

יש להגיש לרשם לענייני ירושה את ההתנגדות בכתב ולכלול בה את העובדות והנימוקים לבקשה. יש לצרף להתנגדות את כל המסמכים הרלוונטיים להוכחת הטענות המועלות בה, וכן מסמכים נוספים ותצהיר שאומת בפני עורך דין.
לאחר הכרעת הדין, במידה ובית המשפט יפסול את הצוואה, ולא תאושר צוואה אחרת שציווה המנוח, עזבונו, יחולק בין היורשים, בהתאם לחוק הירושה.

התנגדות לצוואה  – ייצוג במשרדנו

יודגש שקיום רצון המצווה הוא עקרון מפתח מוביל בדיני הירושה ולכן נטל הראייה לגבי פסילת צוואה, מוטל על המתנגדים לה. מסיבה זו, לפני הגשת התנגדות לצוואה, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין בעל ניסיון בעריכת צוואות, הגנה על צוואות והתנגדויות לצוואות, שיידע לשקף לכם מה הסיכוי שהתנגדותכם תתקבל, וינסח עבורכם את כתב ההתנגדות באופן שימקסם את סיכוייכם להצליח.

למשרדנו, המתמחה בצוואות וירושות, ניסיון רב בייצוג יורשים הן בהגשת התנגדויות לצוואה, והן בהגנה על צוואות מפני התנגדויות שהוגשו כנגדן. דוגמה לתיק התנגדות לצוואה בו ייצגנו היא התנגדות שהגשנו לצוואה אותה ערך המנוח לכאורה לטובת אחיו, כאשר יש למנוח בן יחיד. לאחר שהוכחנו כי הצוואה נערכה תחת ניצול היעדר כישרותו של המנוח וכן תוך השפעה בלתי הוגנת עליו, הצוואה בוטלה והבן ירש את עיזבונו של אביו.

משרדנו מתמחה בצוואות וירושות לרבות הגשת התנגדויות לצוואה
למידע נוסף פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

פוסטים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו, כולם

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה

חובותיו של האפוטרופוס

עם קבלת מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט, נדרש ומצופה מהאפוטרופוס הממונה לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה כאפוטרופוס (או בקיצור "אשל"א")אשל"א, בהתאם לעקרונות כלליים, וחלות

שלח לנו הודעה