חובותיו של האפוטרופוס

עם קבלת מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט, נדרש ומצופה מהאפוטרופוס הממונה לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה כאפוטרופוס (או בקיצור "אשל"א")אשל"א, בהתאם לעקרונות כלליים, וחלות עליו חובות בהתאם לחוק ולהנחיות האפוטרופוס הכללי.

עקרונות כלליים לפעולתו של מי שמונה כאפוטרופוס:

 • על האפוטרופוס לפעול ברגישות, במסירות ובנאמנות כלפי האשל"א, לשים את רצונות וטובתו של האשל"א לנגד עיניו, לנהוג בו בכבוד ולתווך לו מידע הנוגע אליו, באופן המותאם ליכולותיו.
 • על האפוטרופוס לבצע את תפקידו תוך שמירה מרבית  על כבודו של האשל"א וחירותו, לנסות להעצים את עצמאותו, לשתפו, ולהיוועץ בו בהחלטות הנוגעות אליו, ככל שניתן, בהתאם למצבו.
 • לאחר המינוי על האפוטרופוס להפגש עם האשל"א, לברר את רצונו וצרכיו, ולהסביר לו בצורה ברורה ופשוטה את משמעות תפקיד האפוטרופוס.
 • ככל הניתן, על האפוטרופוס לקבל החלטות ולבצע פעולות בשיתוף האשל"א בהתאם למצבו ובכפוף לרצונו – בין אם האשל"א ערך מסמך הנחיות מקדימות, בין אם בהתחקות אחר רצונו בעבר, בין אם בהתאם לרצונו העכשווי, או, בהיעדר כל אלו –  בהתאם לטובתו או להנחיית בית משפט.
 • חשוב שהאפוטרופוס ישתף פעולה וישמור על קשרים עם בני משפחה וחברים של האשל"א ויעודדם להיות מעורבים בחייו.
 • על האפוטרופוס לאזן בין זכות האשל"א לפרטיות, לבין צרכיהם או רצונותיהם של הקרובים לו.
 • על האפוטרופוס לפעול בשיתוף פעולה עם הגורמים המטפלים באשל"א, ובמידת הצורך לממן מכספו של האשל"א, פניה לייעוץ מקצועי של גורמים רלבנטיים.
 • כאשר מתמנים לאדם מספר אפוטרופוסים, עליהם לפעול בהסכמה, בתיאום ובשיתוף פעולה ביניהם. במקרה של מחלוקת בין האפוטרופוסים, עליהם לפנות בכתב אל בית המשפט על מנת שיכריע.

חובותיו העיקריות של האפוטרופוס לעניינים אישיים:

 • ביצוע ביקורים שוטפים ובהתאם לצורך, במקום מגוריו של האשל"א ,במטרה להתעדכן בשלומו, לבקר את תפקודו ואת היחס שהוא מקבל, ולחזק את הקשר עימו.
 • מיצוי זכויות – לברר ולפעול למיצוי זכויות האשל"א במישור האישי.
 • לצורך ביצוע פעולות מיוחדות בעניינים מהותיים – לפנות לגורמים חיצוניים, לרבות בית המשפט וועדת האתיקה של בית החולים.

חובותיו העיקריות של אפוטרופוס לענייני רכוש:

 • רישום הערה בדבר אפוטרופסות בחשבון הבנק של האשלא, 
 • ביצוע תשלומים במועד והסדרת חובות.
 • שמירת אסמכתאות על פעולות ורכישות שנעשו על יד האפוטרופוס לטובת השאל"א .
 • מיצוי זכויות האשל"א מול הרשויות, לרבות קבלת הנחות להן הוא זכאי בשל מוגבלותו.
 • פניה לסיוע מקצועי, בהתאם לצורך.
 • פניה לשירותי סיוע משפטי הניתנים ללא תשלום.
 • ביטוח האשל"א והשקעת כספיו.
 • הגשת דו"ח פרטה וסל מחיה, עם קבלת צו המינוי, המפרט את רכושו, הכנסותיו והוצאותיו של האשל"א.
 • הגשת דו"ח כספי תקופתי בהתאם להוראות האפוטרופוס הכללי. 
 • ביצוע פעולות משפטיות אחרות באישור בית המשפט לרבות עסקאות מקרקעין, השקעות ועוד.
 • בסיום המינוי – העברת הנכסים לאשל"א, ליורשיו, למנהל העיזבון או לגורם אחר שקבע בית המשפט, הגשת דו"ח כספי סופי ודיווח על פעולותיו הנוספות.

משרדנו מתמחה בתחום האפוטרופסות לרבות טיפול בבקשות להשקעת כספי חסויים

לפרטים נוספים ולתיאום פגישה פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

פוסטים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו, כולם

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה

איתור יורשים

כאשר אדם נפטר והותיר צוואה, עזבונו מחולק בין היורשים בהתאם להוראות שניתנו בצוואתו. אך כאשר אדם נפטר ולא הותיר צוואה, זהות יורשיו ואופן חלוקת עזבונו

שלח לנו הודעה