ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו, כולם או חלקם, בכוחות עצמו.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופוס?
ייפוי כוח מתמשך יכול להחליף הליך של מינוי אפוטרופוס. ההבדל העיקרי בין שני אלו הוא שבייפוי כוח מתמשך, לממנה, מייפה הכוח, יש שליטה רבה על הדרך בה יתנהלו חייו, כשלא יוכל לדאוג לכך בעצמו. לעומת זאת, בהליך אפוטרופסות, בית המשפט והאפוטרופוס הממונה על ידו הם המחליטים כיצד יתנהלו חייו.

הבדל משמעותי נוסף הוא שהליך של ייפוי כוח מתמשך חוסך לקרובי הממנה את הסרבול הביורוקרטי של הליך האפוטרופסות, היות והוא מייתר את הצורך בהתנהלות מול בית המשפט, ובמילוי של דיווחים תקופתיים, לאפוטרופוס הכללי, על כל פעולה והוצאה כספית שנעשתה עבור החסוי.

למי כדאי להצטייד בייפוי כוח מתמשך?
מאחר ואיש מאיתנו אינו יכול לצפות את העתיד לקרות לו, מומלץ לכל אדם, מעל גיל 18, לערוך לעצמו ייפוי כוח מתמשך שגם יוכל להבטיח שענייניו יטופלו כרצונו, וגם ימנע מחלוקות וסכסוכים בין ילדיו, לגבי אופן הטיפול בו.
יודגש שעריכת ייפוי כוח מתמשך מומלצת במיוחד לאנשים מבוגרים, לאנשים עריריים ולאנשים החולים במחלה קשה או עומדים לעבור הליך רפואי שעלול לפגוע בשיקול דעתם, או ביכולתם להביע את דעתם.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?
רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך בידי משרד משפטים רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך, וזאת בתנאי שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. ייפוי כוח המתייחס לנושאים רפואיים בלבד, ניתן לערוך גם מול גורמים נוספים.

אילו הנחיות ניתן לכלול בייפוי הכוח?
ייפוי הכוח קובע מי יהיה מיופה הכוח, או מספר מיופי הכוח, ומגדיר כיצד עליו / עליהם לפעול בעניינים האישיים ו/או בעניינים רפואיים ו /או בענייני רכושו של הממנה. בנוסף, ניתן לכלול בייפוי הכוח גם הנחיות מקדימות באשר לעיתוי והנסיבות בהן ייפוי הכוח ייכנס לתוקף, וכן תנאים לפקיעתו.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים  מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לרבות צרכיו היומיומיים לדוג' תספורת, צביעת השיער והציפורניים, מקום מגוריו, לרבות בחירת הדיור המוגן או בית האבות בו ירצה לשהות , צרכיו הרגשיים החברתיים, התרבותיים ועוד.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואייםמתייחס לרווחתו הנפשית והבריאותית של הממנה.
ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש  מתייחס לטיפול בנכסיו והתחייבויותיו הכספיות של האדם.
ניתן למנות מיופה כוח יחיד לכל העניינים הרצויים, או למנות מספר מיופי כוח שיפעלו, במשותף או בנפרד. כן ניתן להגדיר מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד ממיפוי הכוח, וכיצד יוכרעו ביניהן מחלוקות.  יודגש שמיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי הממנה.

כיצד עורכים ייפוי כוח?
האדם הממנה מאשר בפני עורך דין המוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך כי הוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, וכי ייפוי הכוח ניתן מרצונו החופשי ובהסכמתו.

עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח יביא לידיעת האדם הממנה, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח, את החלופות הקיימות לכך בחוק, ואת תכולת ההנחיות שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך.

ניתן לצרף לייפוי הכוח חוות דעת מומחה אודות כשרותו של הממנה לערוך ייפוי כוח מתמשך וכן מסמכים רלבנטיים נוספים.
לאחר עריכת ייפוי הכוח עורך הדין יפקידו בידי האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח מתמשךייצוג במשרדנו
למשרדנו ניסיון עשיר בעריכת ייפויי כוח מתמשכים וכן בייצוג בתביעות לביטול ייפויי כוח מתמשכים.

חשוב לציין כי קיימים כלים משפטיים נוספים הנותנים מענה למצב בו אדם אינו מסוגל לדאוג לעצמו באופן עצמאי, כמינוי תומך החלטות, עריכת מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומינוי אפוטרופוס. לכן, לפני קבלת כל החלטה הנוגעת למצבים אלו, מומלץ מאוד להיוועץ עם עורך דין מתמחה בתחום האפוטרופסות.

 משרדנו מתמחה בתחום האפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך,
מסמך הבעת רצון ומינוי תומך החלטות.

למידע נוסף ולתיאום פגישה פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

פוסטים נוספים

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה

חובותיו של האפוטרופוס

עם קבלת מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט, נדרש ומצופה מהאפוטרופוס הממונה לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה כאפוטרופוס (או בקיצור "אשל"א")אשל"א, בהתאם לעקרונות כלליים, וחלות

איתור יורשים

כאשר אדם נפטר והותיר צוואה, עזבונו מחולק בין היורשים בהתאם להוראות שניתנו בצוואתו. אך כאשר אדם נפטר ולא הותיר צוואה, זהות יורשיו ואופן חלוקת עזבונו

שלח לנו הודעה