מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון הוא מסמך רשמי שמטרתו לאפשר להורה לקטין, או לאדם המשמש כאפוטרופוס על אדם אחר, קטין או בגיר, להביע את רצונו בנוגע למי היה רוצה שיחליף אותו, אם וכאשר לא יוכל למלא את תפקידו. בנוסף, ניתן לציין במסמך הנחיות מפורטות לגבי הדרך בה עורך המסמך היה רוצה שהאפוטרופוס שיחליפו ינהג ויקבל החלטות ביחס לחסויים.

יודגש שעריכת מסמך הבעת רצון אינה מחייבת את בית המשפט למנות את האפוטרופוס ששמו צוין במסמך. אולם לרוב, בית המשפט ייחס לרצון ההורה או האפוטרופוס הנוכחי משקל רב, וישאף לדבוק בו ולהנחות את האפוטרופוס שימונה לפעול על פי הוראותיו, כל עוד לא שוכנע שלטובת הילד או החסוי עדיפה החלטה אחרת. 

כלומר, מסמך הבעת רצון יכול להסדיר את המשך הטיפול בילד או חסוי, לאחר מוות או קרות חוסר כשירות של ההורה או האפוטרופוס, ולשמור על רצף בשגרת חייהם, בטיפול בהם ובדרך חינוכם, בהתאם לרצונו של עורך המסמך.

במקרה בו לא הוכן מסמך הבעת רצון או צוואה, האפוטרופוס החלופי יקבע על ידי בית המשפט בהתאם לטובת הקטין או החסוי.

מי רשאי להצטייד במסמך הבעת רצון?

  • האפוטרופוס הנוכחי – הורה לקטין או קרוב משפחה שמונה כאפוטרופוס על ידי בית משפט.
  • אפוטרופוס למעשה –  מי שדואג בפועל, הלכה למעשה, לענייניו של הקטין או החסוי, גם אם לא ניתן לו צו מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט.

למי חשוב במיוחד להצטייד במסמך הבעת רצון?

עריכת מסמך הבעת רצון חשובה במיוחד להורים יחידניים שרוצים להתוות את דרך גידול ילדיהם הקטנים, במקרה ולא יהיו כשירים להמשיך לגדלם בעצמם. כמו כן מסמך הבעת רצון חשוב גם עבור בנים ובנות בגירים המשמשים כאפוטרופוסים להורה קשיש, או לאחים ואחיות של בעלי צרכים מיוחדים, ובפרט אם אין אחים נוספים שיכולים למלא את תפקידם. 

אילו הוראות ניתן לכלול במסמך הבעת רצון?

  • זהות האפוטרופוס –  ניתן לבקש כי ימונה אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים, ולהגדיר את אחריותם במשותף לאותם עניינים, או בחלוקה לעניינים שונים.
  • הוראות והנחיות ספציפיות לפעולת האפוטרופוס – לרבות מקום המגורים, דרך החינוך, זרם החינוך, הקצאת כספים, קשרים משפחתיים ועוד.

מי רשאי לערוך מסמך הבעת רצון ומהו תהליך הכנתו והפקדתו בידי האפוטרופוס הכללי?

מסמך הבעת רצון הוא מסמך רשמי ורק עו"ד שעבר הכשרה ייעודית של האפוטרופוס הכללי והוסמך על ידו, רשאי לערוך את המסמך ולהפקידו לשימוש עתידי.

עורך הדין ייפגש עם האפוטרופוס הנוכחי, בין אם במינוי ובין אם בפועל, ישמע ממנו על רצונותיו, יוודא כי הוא מבין את משמעויותיהן של בחירותיו ויערכן במסמך. יש יתרון משמעותי להסתייעות בעו"ד בעל ניסיון ומומחיות בתחום המשפחה ובפרט בצוואות, ייפוי כוח מתמשך ומסמכי הבעת רצון, שיוכל לסייע לכם בהתלבטויות שונות ולהעלות בפניכם נקודות להתייחסות, מניסיונו בלווי וייצוג הורים, אפוטרופוסים וחסויים.

לאחר הכנת המסמך והחתמתו הן על ידי האפוטרופוס הנוכחי או ההורה והן על ידי מי שהסכים להחליפו במקרה הצורך, עורך הדין יפקידו בידי האפוטרופוס הכללי המחוזי. ניתן לצרף למסמך הבעת הרצון מסמכים נוספים העשויים לתמוך בבקשות המפורטות בו.
החל ממועד הפקדת מסמך הבעת הרצון, ועד למתן צו אפוטרופסות חליפי לקטין או לאדם אחר, יישלח משרד האפוטרופוס הכללי אחת לשלוש שנים תזכורת לעורך המסמך, על מנת לוודא שלא חל שינוי ברצונו. 

מסמך הבעת רצון – ייצוג במשרדנו

עו"ד שרי וייס מוסמכת על ידי האפוטרופוס הכללי לעריכת מסמכי הבעת רצון ולה ניסיון רב בייצוג ולווי הורים ואפוטרופוסים בהליכים אלו. באחד המקרים שטופלו במשרד בשנים האחרונות ייצגנו אב לחמישה ילדים קטינים, אשר איבד את אשתו למחלת הסרטן. במסגרת הייצוג והלווי ניתנה לאב מעטפת שכללה עריכת צוואה ועריכת מסמך הבעת רצון, בו האב הביע את רצונו לגבי מי ישמש כמחליפו, במידה ולא יוכל לטפל בילדיו, וכן ניתנו במסמך הנחיות מפורשות לפיהן ביקש האב שמחליפו יפעל.

 משרדנו מתמחה בתחום האפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך,
מסמך הבעת רצון ומינוי תומך החלטות

לפרטים נוספים ולתיאום פגישה פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

פוסטים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו, כולם

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה

חובותיו של האפוטרופוס

עם קבלת מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט, נדרש ומצופה מהאפוטרופוס הממונה לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה כאפוטרופוס (או בקיצור "אשל"א")אשל"א, בהתאם לעקרונות כלליים, וחלות

שלח לנו הודעה