צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה כוללות העברת זכויות לבן הזוג הנותר, לאחר מות הראשון מבניהם, והוראות יורש אחר יורש, לחלוקת הרכוש לאחר פטירת שניהם. ניתן לערוך את הצוואה ההדדית כשני מסמכים נפרדים או כמסמך אחד המהווה צוואה משותפת.

צוואה הדדית מבוססת על הסתמכות הדדית של שני בני הזוג, והיא מאפשרת לכל אחד מהם להגביל את יכולתו של השני לשנות בעתיד את צוואתו, ללא ידיעתו והסכמתו. יודגש כי יש שוני בין המגבלות החלות במצב בו שני בני הזוג עדיין בחיים לבין המגבלות החלות במצב בו אחד מהם כבר נפטר.   

כן יצוין שההוראות הניתנות ע"י שני הצדדים בצוואה הדדית, אינן חייבות להיות זהות זו לזו. ההדדיות באה לידי ביטוי בכך שתוכנן של הצוואות ידוע לשני הצדדים, הצדדים מסתמכים בהוראותיהם על הוראותיהם של בני הזוג, ושני בני הזוג חותמים על הצוואות באותו מעמד.

ניתן להחיל צוואה הדדית על נכסים שיש לשני בני הזוג במשותף, או לאחד מהם, וכן על נכסים שיירכשו או יועברו לבני הזוג או לאחד מהם, בעתיד.

ביטול או שינוי צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג בחיים

כאשר אחד מבני הזוג או שניהם, מעוניינים לשנות את הוראותיה של צוואה הדדית, על כל צד המבקש לערוך שינוי להודיע על כך בכתב לבן הזוג, על מנת שהשינוי ייכנס לתוקף. החל מרגע ההודעה הצוואה ההדדית של בני הזוג בטלה. מטרתה של הוראה זו היא לאפשר לבן הזוג שלא יזם את השינוי, לערוך לעצמו צוואה חדשה, שהוראותיה לוקחות בחשבון את השינויים בצוואת בן הזוג.

שינוי או ביטול צוואה הדדית כאשר בן הזוג כבר אינו בחיים

כאשר בני הזוג ערכו ביניהם צוואה הדדית, ואחד מהם רוצה לשנות את הצוואה לאחר שבן זוגו כבר נפטר, ישנם תנאים בחוק שיש לקיימם בין אם העיזבון חולק ובין אם טרם חולק, ורק אז יוכל לערוך צוואה חדשה השונה בהוראותיה מהצוואה ההדדית.

אם ברצונכם לשנות צוואה הדדית, בחיי בני הזוג או לאחר פטירת אחד מהם, מומלץ לעשות זאת לאחר קבלת ייעוץ מעו"ד המתמחה בכך.

צוואות הדדיות שנערכו לפני שנת 2005
בשנת 2005, תוקן חוק הירושה והוסף לו סעיף 8א העוסק בצוואות הדדיות. על צוואות הדדיות אשר נערכו בטרם תוקן החוק, חלות הוראות הפסיקה העוסקת בצוואת הדדיות ובפרט ההתייחסות לתקפות שינוי הצוואה.

התנגדות לצוואה הדדית

ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה הסותרת צוואה הדדית, וכן להגן על קיומו של אינטרס ההסתמכות המעוגן בצוואות הדדיות. ישנן מספר עילות בגינן ניתן להתנגד לצוואה הדדית ובהן: שינוי הצוואה לא נעשה כחוק, פגמים בתוקף הצוואה עקב פגמים בתהליך עריכתה, טעות טכנית או מהותית בצוואה, טענות להשפעה בלתי הוגנת על המצווים ועוד.

בשל מורכבותן של הצוואות ההדדיות יש חשיבות רבה להיוועצות בעורך דין המתמחה בדיני ירושה הן לצורך עריכת הצוואה באופן שישקף את רצון שני הצדדים וימזער את הסיכון לסכסוכי ירושה, והן במקרים של התנגדות לצוואה. עורך דין בעל ניסיון בצוואות הדדיות ידע לבחון לעומק את נסיבות התיק, לאור החוק והפסיקה ויוכל להמליץ על דרך הפעולה המתאימה, ולייצג אתכם באופן מיטבי בפני הערכאות.   

צוואה הדדית – ייצוג במשרדנו

למשרדנו ניסיון רב בעריכת צוואות הדדיות ובייצוג בתיקים של ביטול, התנגדות והגנה על צוואות הדדיות. בתיק מורכב של התנגדות לצוואה הדדית ייצגנו לקוח שהוריו, מרובי הנכסים, ערכו צוואות הדדיות לפיהן לאחר פטירת שני ההורים הלקוח יירש את מרבית הרכוש. לאחר פטירת האב, האם, הסתלקה שלא כדין מהצוואה ההדדית, שכן רצתה כי הרכוש הרב, שכלל נכסים במאות מיליוני שקלים, יחולק בין ילדיהם, היורשים, באופן שונה מכפי שהורתה הצוואה ההדדית. לאחר שבערכאה הראשונה בית משפט לענייני משפחה קיבל את רצון האם, הגשנו ערעור על ההחלטה. בית המשפט המחוזי קיבל את טענותינו על כך שגם אם רצון האם יתקבל, בית המשפט אינו רשאי לאשר שינוי רצון האב לגבי הורשת רוב רכושו לבנו.

משרדנו מתמחה בתחום הצוואות והירושות ובפרט בצוואות הדדיות

למידע נוסף ותיאום פגישה פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

אהבתם? שתפו את הכתבה >