צוואת שכיב מרע

צוואת שכיב מרע

צוואת שכיב מרע הינה אחת מארבעה סוגי הצוואות המוגדרות בחוק הירושה, והיא צוואה הניתנת בעל פה, ע"י אדם הרואה עצמו אל מול פני המוות (הרגשה סובייקטיבית שהוא עומד למות), בנוכחות שני עדים.

מיהו שכיב מרע?
הביטוי שכיב מרע (בארמית: "שוכב חולה") מתייחס לאדם הנוטה למות.
עפ"י המשפט הישראלי שכיב מרע הוא אדם הנוטה למות ו/או אדם המאמין כי הוא נוטה למות, בנסיבות המצדיקות זאת. יצוין כי עפ"י הדין העברי, אם שכיב מרע מצווה רק חלק מנכסיו ומותיר את חלקם לעצמו – הרי שאינו בחזקת מאמין שהוא נוטה למות, ולכן אינו נחשב לשכיב מרע המורשה לערוך צוואה בעל פה.

התנאים לעריכת צוואת שכיב מרע
על פי סעיף 23 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, אדם רשאי להורות על הקניית זכויות בנכסיו בעל פה, וללא צורך בהוראה בכתב, בתנאים הבאים:

  • המצווה הינו "שכיב מרע".
  • הציווי ייעשה בנוכחות שני עדים. בשונה מצוואה בעדים, בצוואת שכיב מרע העדים יכולים להיות גם זוכים בצוואה.   
  • העדים מבינים את לשונו של המצווה.
  • העדים ירשמו את עדות המצווה בזיכרון דברים.
  • העדים יחתמו על זיכרון דברים.
  • העדים יפקידו את הזיכרון דברים בידי רשם לענייני ירושה.
  • רישום הצוואה, החתימה עליה והפקדתה ייעשו בסמוך ככל האפשר למועד בו ניתן לעשותם. יודגש ששיהוי בעריכת זיכרון דברים בתוך זמן קצר מעת אמירת הדברים על ידי המצווה, או שיהוי בהפקדת זיכרון הדברים בידי רשם לענייני ירושה, עלול להוות פגם בצוואה ולשמש כעילה לערעור על הצוואה או לפסילתה על ידי בית המשפט, שכן הצוואה מסתמכת על זיכרונם של העדים.

בנוסף לדרישות אלו, קיימת הדרישה המקדמית והבסיסית לעריכת כל צוואה לגמירות דעתו של המצווה.

ביטול או תיקון צוואת שכיב מרע

עפ"י חוק הירושה, צוואת שכיב מרע בטלה באופן אוטומטי בתום 30 ימים מעת עריכתה, אם המצווה נותר בחיים.

מאחר ומדובר בסוג צוואה בה יש קושי להוכיח את אמיתותה ואת גמירות דעתו של המצווה אותה, נטל הוכחת אמיתות צוואת שכיב מרע מוטל על המבקשים את קיומה, ולא על המתנגדים לקיומה, כבצוואות מסוגים אחרים.

כאשר קיימים פגמים בצוואת שכיב מרע, בית המשפט בודק לגופו של עניין האם הפגמים הם ברי תיקון, ובפרט באיזו מידה הפגמים הם מהותיים ומטילים ספק באשר לרצונו של המצווה.

צוואת שכיב מרע – ייצוג במשרדנו
משרדנו מתמחה בתחום הצוואות והירושות לרבות עריכת צוואות וייצוג בהתנגדויות לצוואות.

באחד התיקים בו ייצגנו, הגשנו התנגדות לקיום צוואת שכיב מרע של מנוחה שצוותה את כל רכושה לטובת בת אחת מתוך ארבעת ילדיה. משרדנו הצליח להוכיח שהתנאים לצוואת שכיב מרע לא התקיימו מאחר והצוואה נאמרה בפני עדה אחת, וכן הוכח שהמנוחה לא צפתה את מותה.

לפרטים נוספים על עריכת צוואה וייצוג בהתנגדויות לקיום צו ירושה וצוואה
פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

פוסטים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו, כולם

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה

חובותיו של האפוטרופוס

עם קבלת מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט, נדרש ומצופה מהאפוטרופוס הממונה לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה כאפוטרופוס (או בקיצור "אשל"א")אשל"א, בהתאם לעקרונות כלליים, וחלות

שלח לנו הודעה