אישור פעולה בשם אדם שמונה לו אפוטרופוס

מי שמונה כאפוטרופוס נדרש ומוסמך לפעול בשם האדם שהוא מונה עבורו כאפוטרופוס (או בקיצור אשל"א), אולם ישנן פעולות מסוימות, לרוב – פעולות משפטיות או פעולות הקשורות לכספי האשל"א ונכסיו, שבכדי לבצע אותן, על האפוטרופוס לקבל אישור מיוחד, מראש, מבית המשפט. הפעולות עבורן נדרש לקבל אישור מראש מבית המשפט: העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של דירה […]

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו, כולם או חלקם, בכוחות עצמו. מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופוס? ייפוי כוח מתמשך יכול להחליף הליך של מינוי אפוטרופוס. ההבדל העיקרי בין שני אלו הוא שבייפוי כוח מתמשך, לממנה, […]

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה כוללות העברת זכויות לבן הזוג הנותר, לאחר מות הראשון מבניהם, והוראות יורש אחר יורש, לחלוקת הרכוש לאחר פטירת שניהם. ניתן לערוך את הצוואה ההדדית כשני מסמכים נפרדים או כמסמך אחד […]

חובותיו של האפוטרופוס

עם קבלת מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט, נדרש ומצופה מהאפוטרופוס הממונה לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה כאפוטרופוס (או בקיצור "אשל"א")אשל"א, בהתאם לעקרונות כלליים, וחלות עליו חובות בהתאם לחוק ולהנחיות האפוטרופוס הכללי. עקרונות כלליים לפעולתו של מי שמונה כאפוטרופוס: על האפוטרופוס לפעול ברגישות, במסירות ובנאמנות כלפי האשל"א, לשים את רצונות וטובתו של האשל"א לנגד עיניו, לנהוג בו […]

איתור יורשים

כאשר אדם נפטר והותיר צוואה, עזבונו מחולק בין היורשים בהתאם להוראות שניתנו בצוואתו. אך כאשר אדם נפטר ולא הותיר צוואה, זהות יורשיו ואופן חלוקת עזבונו נקבעים עפ"י חוק הירושה. בשני המקרים, על מנת לחלק את עזבון המנוח יש צורך לאתר את כל היורשים הזכאים לו, בין אם מכורח הצוואה ובין אם מכורח חוק הירושה. ובפרט […]

הסדרות רישום בפרויקטי נדל"ן, התחדשות עירונית ודיור ציבורי

יזמי התחדשות עירונית וחברות משכנות ממשלתיות נתקלים רבות במצבים שעלולים לעכב את הפרויקט ואף לסכן  ולסכל את הוצאתו לפועל, בשל אי הסדרת רישום זכויות הדיירים, או קושי בהשגת אחוז החתימות הנדרש לצורך קבלת היתר בניה או מימון בנקאי.  למצבים אלו, העלולים לגרום לחברות הבניה נזקים כלכליים כבדים מספר סיבות: דיירים שקיבלו זכויות בנכס מכורח ירושה, […]

בקשה להשקעת כספים של אדם שמונה לו אפוטרופוס

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מי שמונה כאפוטרופוס לאדם אחר, מחויב להחזיק ולהשקיע את כספו של אותו אדם, שאינו נדרש לצרכיו השוטפים לשם שמירה על ערכו וצבירת כספי הריבית. בחירת סוגי ההשקעות ומשכן יקבעו תוך התחשבות בצורכי החסוי, ובמידת האפשר בעמדתו לגבי השקעות אלו. החוק מפרט גם את אפיקי ההשקעה בהן יוכל האפוטרופוס לבחור […]

אפוטרופסות

עו"ד שרי וייס  מתמחה בעריכת בקשות למינוי אפוטרופוס, בקשות למינוי תומך בקבלת וכן עריכת ייפוי כוח מתמשך. לעו"ד שרי וייס ניסיון רב בכל הנוגע לבקשות למינוי אפוטרופוס, בקשות למינוי תומך בקבלת החלטות ובייפוי כח מתמשך. ניסיון זה נרכש במסגרת עבדותה של עו"ד שרי וייס במשרד אפוטרופוס הכללי, שם שימשה שעורכת דין במהמחלקה המשפטית. "חוק הכשרות […]

מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון הוא מסמך רשמי שמטרתו לאפשר להורה לקטין, או לאדם המשמש כאפוטרופוס על אדם אחר, קטין או בגיר, להביע את רצונו בנוגע למי היה רוצה שיחליף אותו, אם וכאשר לא יוכל למלא את תפקידו. בנוסף, ניתן לציין במסמך הנחיות מפורטות לגבי הדרך בה עורך המסמך היה רוצה שהאפוטרופוס שיחליפו ינהג ויקבל החלטות ביחס […]

האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי – מי אתה? לעו"ד שרי וייס ניסיון רב בכל הנוגע לדיני ירושה ואפוטרופסות והתנהלות מול האפוטרופוס הכללי. ניסיון זה נרכש במסגרת עבדותה של עו"ד שרי וייס במשרד אפוטרופוס הכללי, שם שימשה כעורכת דין במחלקה המשפטית. כל אדם במדינת ישראל ייאלץ לפגוש את האפוטרופוס הכללי במהלך חייו, בין אם הוא מודע למפגש ובין אם […]