תומך החלטות

תומך החלטות

מינוי תומך החלטות הינו אמצעי משפטי הנותן מענה למצב ביניים בו אדם אינו עצמאי לחלוטין בקבלת אחריות על חייו, אולם יחד עם זאת, בלווי ותמיכה מתאימים, ביכולתו לקבל החלטות מושכלות עבור עצמו.

תומך ההחלטות מסייע למקבל ההחלטות לקבל מידע, להבין את המידע שקיבל, להגיע להחלטות הנוגעות למימוש זכויותיו, ולממש את ההחלטות שקיבל. מינוי תומך החלטות, נעשה בהסכמת מקבל ההחלטות לו ממונה התומך, והוא מצמצם את הפגיעה באוטונומיה שלו, לעומת מצב של מינוי אפוטרופוס.

מהן סמכויותיו של תומך החלטות?

תומך ההחלטות רשאי:

  • לפנות לכל גורם ולקבל מידע בשמו של מקבל ההחלטות
  • לסייע למקבל ההחלטות לבטא את רצונותיו בפני כל גורם
  • במקרים מסוימים יוכל תומך ההחלטות לבצע פעולות שונות בשם מקבל ההחלטות ובלבד שיינתן ייפוי כוח לביצוע אותן פעולות.

מי רשאי לבקש שימונה לו תומך החלטות?
על המבקש להיות בגיר המסוגל לבטא את רצונותיו ולקבל החלטות בענייניו, בסיוע תמיכה. מינוי תומך החלטות עשוי להתאים בין היתר לבעלי מוגבלויות, לבני הגיל השלישי ולנגמלי סמים בתהליך שיקום.

מי יכול לשמש כתומך החלטות?

החוק מגדיר שלושה סוגי תומכי החלטות:
תומך החלטות קרוב – אדם שהינו קרוב משפחתו או חבר של מקבל ההחלטות. לאחר מינויו, תומך החלטות קרוב מחויב להשתתף בפגישת תיאום מטעם האפוטרופוס הכללי או נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

תומך החלטות מתנדב – אדם שאין לו היכרות קודמת עם מקבל ההחלטות והוא מקבל על עצמו את תפקיד התומך ללא שום תמורה. על תומך ההחלטות המתנדב לעבור הכשרה ייחודית בהיקף של 15 שעות מטעם האפוטרופוס הכללי.

תומך החלטות מקצועי – אדם הרשום במאגר תומכי ההחלטות המקצועיים ומבצע את תפקידו תמורת תשלום. על תומך החלטות מקצועי להיות בעל ניסיון רלבנטי לתחומים בהם נדרשת תמיכתו, ועליו לסיים הכשרה בהיקף של 60 שעות לפחות מטעם האפוטרופוס הכללי. כמו כן, יתכן ויהיה על התומך לעמוד בדרישות ייחודיות נוספות בהתאם לסוגי ההחלטות בהן נחוצה התמיכה.

כיצד ממנים תומך החלטות?
מינוי תומך החלטות הוא הליך משפטי בעל השלכות משמעותיות ומומלץ מאוד להיעזר במהלכו בייעוץ משפטי של עורך דין בעל הסמכה מתאימה וניסיון בתחום.

עורך הדין ייפגש עם המבקש, ישמע ממנו מהו הצורך, ואם יתרשם כי תומך החלטות הינו המענה הנכון עבורו, יגיש בשמו בקשה לאפוטרופוס הכללי למינוי תומך החלטות.

לאחר הגשת הבקשה יזומן המגיש, ביחד עם תומך ההחלטות שברצונו שימנו עבורו, לפגישה אצל האפוטרופוס הכללי. מטרת הפגישה הינה לתת לצדדים המעורבים מידע ובסיומה יינתן למבקש התמיכה אישור, אותו יש לצרף לבקשה למינוי תומך המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה. ניתן להגיע לפגישה בלווי עורך דין.

עורך הדין יכין את הבקשה למינוי תומך החלטות ויגיש אותה לבית המשפט לענייני משפחה בלווי תצהיר שנחתם בפניו. ניתן לצרף לבקשה גם חוות דעת מקצועיות.

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט לענייני משפחה ידון בה בנוכחות מבקש התמיכה ולרוב – גם בנוכחות תומך ההחלטות המבוקש. בשיקוליו, יבחן בית המשפט בין היתר האם המינוי הוא אכן האמצעי הנכון עבור המבקש, והאם אין חשש לניגוד עניינים בין מבקש התמיכה לתומך ההחלטות המבוקש. באם יוחלט לאשר את המינוי, יקבע בית המשפט את משכו, ויגדיר את סמכויותיו של תומך ההחלטות שימונה למבקש.

תומך החלטות – ייצוג במשרדנו
למשרדנו ניסיון רב בייצוג בהליכי מינוי תומך החלטות. דוגמה לתיק בו טיפלנו היא מקרה מורכב בו פנו אלינו הורים שהיו אפוטרופוסים לבן בוגר בעל עבר של אשפוז פסיכיאטרי כפוי. כיום, מקץ מספר שנים, הבן מתנהל באופן עצמאי ומפרנס את עצמו. אולם, לתחושתם של הוריו, עדיין זקוק להכוונה מסוימת בחייו אך לא למינוי אפוטרופוס שמגביל אותו בפעולותיו היום יומיות. לאחר לימוד הנסיבות ערכנו לבן ייפוי כוח מתמשך והגשנו בקשה לבית המשפט לביטול צו האפוטרופסות, כשבמקביל, ההורים עברו הכשרה ומונו כתומכי החלטות עבורו. 

משרדנו מתמחה בתחום האפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך,
מסמך הבעת רצון ומינוי תומך החלטות

לפרטים נוספים ולתיאום פגישה פנו אלינו בטלפון – 052-2373292

פוסטים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי שנועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ינוהלו חייו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו, כולם

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שבו בני זוג, הנשואים או ידועים בציבור, מסדירים ביחד, בהחלטה משותפת, את חלוקת עזבונם בין יורשיהם, לאחר מותם. הוראות הצוואה

חובותיו של האפוטרופוס

עם קבלת מינוי כאפוטרופוס על ידי בית המשפט, נדרש ומצופה מהאפוטרופוס הממונה לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה כאפוטרופוס (או בקיצור "אשל"א")אשל"א, בהתאם לעקרונות כלליים, וחלות

שלח לנו הודעה